Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Activiteitenplan 2015

Dit activiteitenplan is opgesteld ten behoeve van de Vakgroep Ondernemers Bestratend Nederland van Bouwend Nederland, zoals voorgeschreven in het Vakgroepreglement van Bouwend Nederland. In het activiteitenplan worden de activiteiten van de Vakgroep nader omschreven.

Het activiteitenplan is gebaseerd op de Statuten en het Vakgroepreglement van Bouwend Nederland.

download