Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Bestuurdersinformatie | Klimaatakkoord

Op 10 juli 2018 is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit akkoord houdt in dat we in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen mogen uitstoten dan in 1990. Concreet betekent dit voor de bouw een reductie van 3,4 megaton CO2. Het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Dit akkoord moest er komen omdat Nederland in 2015 met 194 andere landen het Akkoord van Parijs ondertekende en toezegde dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd.

download