Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Infoblad Bouwrecht - Garantie & Aansprakelijkheid

De begrippen garantie en aansprakelijkheid worden veelvuldig door elkaar gehaald. Toch is er een belangrijk verschil: de bewijslast. Bij een beroep op garantie moet de aannemer kunnen bewijzen dat de opgetreden schade buiten zijn schuld is ontstaan. Bij een beroep op aansprakelijkheid moet juist de opdrachtgever aantonen dat de aannemer iets verkeerd heeft gedaan.

download