Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Infoblad Bouwrecht - Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement

Het is voor opdrachtgevers, aannemers en leveranciers van bouwmaterialen dan ook belangrijk om te weten wie nu precies het eigendomsrecht heeft op bouwmaterialen. Wanneer u het eigendomsrecht heeft van bouwmaterialen, kunt u deze – als u het goed hebt geregeld - namelijk opeisen, ook wel revindiceren genoemd, ook in een faillissement. Deze publicatie geeft inzicht in de belangrijkste mogelijkheden hiertoe, zonder overigens uitputtend te willen zijn. Weinig voorkomende situaties of uitzonderingen op de regel worden buiten beschouwing gelaten .

download