Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Netwerkpartners Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 bouw- en infrabedrijven als lid de grootste ondernemersorganisatie in de bouw- en infrasector. Er zijn veel bedrijven die diensten verlenen aan bouw- en infrabedrijven, maar die geen lid van Bouwend Nederland mogen worden omdat ze zelf geen bouw- of infrabedrijf zijn. Dit soort bedrijven kunnen netwerkpartner van Bouwend Nederland worden. In deze flyer leest u daar alles over.

download