Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

RRBouw nr. 145 EMVI en duurzaamheid

De publieke opdrachtgevers hebben sinds 2010 de ambitieuze doelstelling om 50 tot 100% ‘duurzaam’ in te kopen. Maar opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn het er nog niet helemaal over eens wat dat nu precies inhoudt.

Bouwbedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), proberen hun aanbiedingen op deze duurzaamheidsvraag af te stemmen, maar helemaal doeltreffend gebeurt dat – dus – nog niet.


De bouwsector (B&U en GWW) heeft meer te bieden dan nu vaak wordt uitgevraagd bij de aanbe- steding van werken. Vooral de expertise op het gebied van duurzaamheid wordt niet of onvoldoende benut. Bouw- en infrabedrijven merken dat opdrachtgevers terughoudend zijn om ruimte te bieden aan kwaliteit binnen de vraagspecificatie. Het is zonneklaar dat het traditionele bouwproces met het gunningscriterium ‘laagste prijs’ niet geschikt is om het vermogen van de aanbodzijde bloot te leggen. Veel opdrachtgevers schrijven een technische oplossing voor in de vorm van volledig uitgewerkte be- stekken en bijbehorende tekeningen. Daarmee ontnemen ze de aanbodzijde oplossingsruimte. Naar innovatieve en duurzame producten wordt niet of onvoldoende gevraagd, zodat aanbieders ook niet de kans krijgen om innovatie te leveren.

download