Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Gelijk aan de streep - een publicatie over het aanpakken van concurrentievervalsing

Regelmatig hoort Bouwend Nederland van leden voorbeelden hoe de cao Bouw wordt ontdoken. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en dus een ongelijk speelveld. Om die situatie aan te pakken onderneemt Bouwend Nederland – soms samen met vakbonden – verschillende acties. In deze brochure wordt u uitgelegd waar buitenlandse arbeidskrachten, ZZP-ers en uitzendkrachten zich aan moeten houden. Inmiddels is ook een vervolg op deze brochure verschenen.

download