Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2013 - nummer 2

Gelijk aan de streep, luidt het thema van deze tweede editie van BouwendNL in 2013. Het is de titel van een brochure over en typeert de inzet van Bouwend Nederland in de strijd tegen oneerlijke concurrentie.

De moeilijke marktomstandigheden ontslaan de sector niet van de plicht om eerlijk zaken te doen, en het spel conform de cao-regels te blijven spelen. Enkele pagina’s daarvoor vertelt vicevoorzitter Henk Bol hoe de benoeming van Maxime Verhagen tot nieuwe voorzitter tot stand is gekomen. De afdelingen Economische en Verenigingszaken en Sociale Zaken en Ledenservice melden onder andere dat nog meer bezuinigen op het infrabudget uit den boze is en dat er soms de nodige irritaties ontstaan door de wijze waarop opdrachtgevers omgaan met social return. Verder in dit nummer: de nieuwe website, het project duurzame inzetbaarheid, en de score van Bouwend Nederland in de media. En had u zich eigenlijk al aangemeld voor de Dag van de Bouw?

download