Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Rectificatie artikel BouwendNL 2016 - nummer 3

Helaas is er een fout geslopen in het artikel ‘Banengroei blijft achter bij toename productie’ in BouwendNL van deze maand. Op pagina 23 staat rechts onderaan de pagina net boven de kop ‘Wetgeving werkt averechts, kabinet schiet met wetgeving in eigen voet’ een fout.

Er staat in de laatste regel van de alinea erboven ‘Nu is het na twee contracten al gedaan’. Dat is feitelijk onjuist. Eerst kon je maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar krijgen. Dat is nu nog steeds maximaal 3 keer, maar dan in een periode van 2 jaar.


Lees deze publicatie download