Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Werk in uitvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouw

Met de uitgave ' Werk in uitvoering! Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouw' wil Bouwend Nederland laten zien wat bouwers beweegt.

De bouwsector staat voor grote uitdagingen. Bouwers nemen in onze snel veranderende samenleving met een terugtredende overheid steeds meer verantwoordelijkheid voor de gebouwde omgeving en de fysieke infrastructuur. Niet langer richten bouwbedrijven zich louter op het bouwen en onderhouden, ook ontwikkeling, ontwerp, engineering, exploitatie, financiering en beheer worden in toenemende mate verzorgd door bouwers zelf.

download