Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Handleiding WKa - Richtlijnen voor het omgaan met de Wet Ketenaansprakelijkheid

De Wet ketenaansprakelijkheid (WKa) maakt dat de aannemer van een werk aansprakelijk is voor de loonheffingen die zijn onderaannemer, over aan hem uitbesteed werk, moet afdragen. Omdat in veel bouwprojecten met aannemers en onderaannemers wordt gewerkt, speelt de WKa voor alle betrokken partijen in de keten een grote rol. Daar komt bij dat ketenaansprakelijkheid een omvangrijk en complex onderdeel is van de bedrijfsvoering. Onvoldoende kennis van (delen van) van deze wet kan grote financiƫle gevolgen hebben voor elk individueel bedrijf.


download