Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Wijziging inloopschaal bouwplaatswerknemers 1-7-2013

De inloopschaal voor bouwplaatswerknemers is juli 2013 aangepast. (artikel 42a lid 8 sub a, bijlage 3 deel I  tabel 2,  bijlage 3 deel III lid 2, bijlage 10a en bijlage 10b). Lees hier meer over deze aanpassingen.

download