Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2013 - nummer 8

‘Vernieuwend Verbinden’, luidt de titel van het actieplan waarover het bestuur de komende maanden het gesprek over de toekomst aangaat met de leden van Bouwend Nederland. Doel is om de vereniging nog meer van en voor de leden te laten zijn. U leest erover op pagina 4 tot en met 7 van deze editie van BouwendNL, en hoort er de komende maanden ongetwijfeld nog veel meer over. In dit nummer is er sowieso veel verenigingsnieuws te melden. Bijvoorbeeld over de samenwerking tussen Jong Bouwend Nederland en Uneto-VNI, het opgaan van OBN in de nieuwe Vakgroep Ondernemers Bestratend Nederland van Bouwend Nederland, en het vertrek van rasbestuurder Gem Bot.

Het themadeel is deze keer gewijd aan de ontwikkelingen op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. Op beide fronten wordt hard gewerkt om de aansluiting tussen theorie en praktijk beter te krijgen. Ook de onderwijsgebouwen bieden nieuwe kansen voor bouwbedrijven, blijkt uit onderzoek.
Wie het goed aanpakt, zou er wel eens heel veel werk uit kunnen halen.

download