Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Update resultaten belangenbehartiging

Met de leus “De bouw heeft perspectief en slimme maatregelen nodig” presenteerde Bouwend Nederland in 2012 tien voorstellen om de bouw uit de crisis te helpen. Tijd voor een tussentijdse balans.

Wat is er tot nu toe bereikt van dit 10 puntenplan?

download