Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen

Bouwend Nederland onderhoudt contacten met een groot aantal gemeenten, zowel via de afdelingen als de regio’s. Het doel hiervan is om de sector in het algemeen en de bouwbedrijven in het bijzonder te profileren op lokaal niveau. Zo probeert de vereniging bij te dragen aan een gunstig ondernemingsklimaat voor u. In de folder Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen kunt u lezen hoe.

Samen op de bres voor uw belangen

Bij de communicatie met gemeenten zijn veel bestuursleden en medewerkers van Bouwend Nederland betrokken. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn vaak lokaal gekleurd. Maar er komen ook kwesties aan de orde die voor alle gemeenten spelen. De aanpak en klemtoon kan verschillen, maar het gezamenlijk belang voor de leden van Bouwend Nederland staat centraal. Belangrijk is dat onderwerpen die onze leden bezighouden, goed onder de aandacht van de lokale bestuurders komen. De Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen die intussen in liefst 200 gemeenten plaatsvinden bewijzen het: samen staan we op de bres voor uw belangen.

download