Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Special Lonen en arbeidsvoorwaarden Bouw & Infra 2018

Bouwend Nederland heeft dit jaar opnieuw én exclusief voor leden de Special lonen en arbeidsvoorwaarden Bouw & Infra uitgebracht. Naast de gebruikelijke informatie over lonen, loonkosten, loonverwerking, premies en belastingen kent deze editie voor 2018 nog drie aanvullende hoofdstukken. Ingegaan wordt op de belangrijkste aandachtspunten, wijzigingen en artikelen in de Cao Bouw & Infra 2017-2018, de bedrijfstakeigen regelingen en de pensioenregelingen in onze sector.

download