Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Basistraining Personeel & Organisatie

In 2019 organiseert Bouwend Nederland een basistraining Personeel & Organisatie. Deze training bestaat uit vier workshops en is bedoeld voor (werknemers van) leden die taken hebben op het gebied van Personeel & Organisatie.

De training bestaat uit vier dagdelen, die om de 2 of 3 weken plaatsvinden. Leiding van de workshops is in handen van de regionale adviseur sociale zaken. Afhankelijk van uw regio is dat Alja Vos, Lenneke Neef, Yvonne Hiddink, Mayra Schoolen of Yvonne van Zijl.

download