Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Bouwend Nederland - Uw steun in de rug

Met uw lidmaatschap profiteert u van de collectieve belangenbehartiging en het uitgebreide informatie- en dienstenpakket.

U kunt deelnemen aan interessante bijeenkomsten, in contact komen met collega-bedrijven en zich in de markt onder- scheiden door deel te nemen aan de door Bouwend Nederland ondersteunde kwaliteitslabels. 

download