Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2012 - nummer 6

In deze editie van BouwendNL staan twee thema’s staan centraal. De verkiezingen van 12 september 2012 en het imago van de sector mede in het licht van de afgelopen Dag van de Bouw.

In dubbel interviews met Elco Brinkman en Jan van Tuinen enerzijds en Joba van den Berg en Joep Rats anderzijds wordt onze visie geschetst hoe de politiek kan bijdragen aan het perspectief dat de sector nodig heeft om weer goed te kunnen opereren. Zaken die natuurlijk in de belangenbehartiging zijn en worden ingebracht richting de partijprogramma’s die in de aanloop naar de verkiezingen opgesteld worden.

download