Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2012 - nummer 3

In BouwendNL 3 staat het onderliggend wegennet centraal. Een terechte keuze want dit belangrijke netwerk staat door mogelijke bezuinigingen bij lagere overheden onder druk.

Reden voor Bouwend Nederland om campagne te voeren om de budgetten voor aanleg, beheer en onderhoud overeind te houden. De campagne wordt onderbouwd door een onderzoek onder de Nederlandse bevolking.

download