Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2011 - nummer 5

In deze editie van BouwendNL staat de woningmarkt centraal. Joep Rats, directeur Economische en Verenigingszaken van Bouwend Nederland verwoordt de woonvisie van onze vereniging.

Hij voorziet nog een enorme bouwopgave en gaat in op de mogelijkheden om de woning- markt weer in beweging te krijgen. Algemeen directeur van Aedes, Jan Boeve, schetst de huidige stand van zaken in corporatieland en de verwachte ontwikkelingen. Volgens hem gaan de corporaties in toene- mende mate investeren in renovatie, onderhoud en verduurzaming van hun bestaande woningvoorraad.

download