Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2011 - nummer 3

In deze editie van BouwendNL staat mobiliteit centraal. Het thema wordt hierin van verschillende kanten belicht.

n het coverinterview gaat algemeen bestuurslid renĂ© Knipscheer van Knipscheer Infrastructuur in op de vraag hoe een middeninfrabedrijf zich staande kan houden en wat de files beteke- nen voor zijn werkgebied. Beleidsmedewerkers Marieke Duineveld en richard Mulder verhalen over de activiteiten die in brancheontwikke- ling en de belangenbehartiging rond mobiliteit ontplooid worden. Ook in dit nummer komen weer veel leden aan het woord over thema’s waar zij in hun infraomgeving mee te maken hebben. 

download