Personeel | Indiensttreding

Afbeelding Personeel | Indiensttreding

Bij het aannemen van een werknemer zijn de regels voor de Arbeidsovereenkomst uit Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek leidend. Daarnaast geeft de cao Bouw & Infra 2020 aanvullende regels die ook toegepast moeten worden. Deze pagina gaat over de regels met betrekking tot het in dienst nemen van een werknemer zoals in de cao opgenomen. Meer informatie over het in dienst nemen van een werknemer en andere zaken die hierbij om de hoek komen kijken vind je hieronder.

Intredekeuring

Voordat een werknemer in dienst treedt bij een werkgever die onder de cao Bouw & Infra 2020 valt, kan het zijn dat hij een intredekeuring moet ondergaan. In artikel 1.1 staat dat voor de vervulling van een functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid worden gesteld, de werknemer een verplichte intredekeuring moet ondergaan als:

 • De werknemer voor het eerst in dienst treedt bij een werkgever die onder de cao Bouw & Infra valt.
 • De werknemer gedurende 3 jaar niet gewerkt heeft bij een werkgever die onder de cao Bouw & Infra 2020 valt.

De verplichte intredekeuring geldt voor functies die met * zijn aangemerkt in bijlage 1.1, 1.2 of bijlage 1.3.

De intredekeuring is niet verplicht als het gaat om een kandidaat-werknemer die wordt begeleid door een arbodienst of een uitvoeringsinstelling zoals een gemeente of UWV (artikel 1.1.3 Bouw & Infra cao 2020).

De werkgever mag geen arbeidsovereenkomst aanbieden aan kandidaat-werknemers voor een functie zoals hierboven vermeld, als niet gelijktijdig de uitslag van de intredekeuring uitwijst dat de werknemer geschikt is voor de beoogde functie. De geschiktheidsverklaring moet worden verwerkt in de arbeidsovereenkomst.

Uitslag van de intredekeuring:
De uitslag van de intredekeuring kan 'geschikt', 'geschikt onder voorwaarden' of 'ongeschikt' zijn (artikel 1.1.4 Bouw & Infra cao 2020). Indien de uitslag 'geschikt' is mag de werkgever een arbeidsovereenkomst met de kandidaat-werknemer sluiten. Indien de uitslag is 'geschikt onder voorwaarden' mag de werkgever met de kandidaat-werknemer een arbeidsovereenkomst sluiten, nadat hij schriftelijk met de arbodienst/uitvoeringsinstelling heeft afgesproken hoe de gestelde voorwaarden worden vervuld. Indien de uitslag 'ongeschikt' is, mag de werkgever voor die functie geen arbeidsovereenkomst met de kandidaat werknemer sluiten.

Inhoud arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten en moet schriftelijk worden vastgelegd met de werknemer (artikel 1.3.1). Op de pagina arbeidsovereenkomst vind je meer informatie over wat er in de arbeidsovereenkomst opgenomen moet worden.

Een nulurencontract of een contract zonder urengarantie voor oproepkrachten is niet toegestaan (artikel 1.3.2).

Omdat werkgever en werkgever elkaar waarschijnlijk niet kennen bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, kan er een proeftijd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd.

Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst met bouwplaatswerknemers dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

 • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 2 maanden;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter: geen proeftijd;
 • bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden tot 1 jaar: 2 weken;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 1 tot 2 jaar: 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer: 2 maanden.

Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst met uta-werknemers dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

 • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 2 maanden;
 • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 0 van 6 maanden of korter: geen proeftijd
 • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan 6 maanden tot 2 jaar: 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar of langer: 2 maanden;
 • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld: 1 maand.

In de wet en de cao Bouw & Infra 2020 is opgenomen dat je een werknemer 3 contracten voor bepaalde tijd binnen een periode van 24 maanden mag aanbieden. Hoe je deze regel toepast, lees je op de pagina over arbeidsovereenkomsten.

Via mijn werk

Bied jouw medewerkers uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van een aantrekkelijk verzekeringspakket.

Lees meer

Volg onze training!

Schrijf je in voor onze training

Praktisch personeelsbeleid

Modelcontracten Bouwend Nederland

Profiteer als lid ook van onze kant en klare modelcontracten op het gebied van bouw & aanbesteding en personeel & organisatie.

Actueel