Er zijn verschillende manieren om het dienstverband te beëindigen. Als een werknemer met pensioen gaat, moet het dienstverband ook beëindigd worden.

Wanneer met pensioen?

Een werknemer kan op verschillende momenten stoppen met werken. Eerder of later stoppen heeft wel gevolgen voor de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen. De werknemer kan dit laten berekenen via de pensioensimulator van bpfBOUW. De Pensioensimulator is een digitaal hulpmiddel dat het pensioen berekent op basis van de individuele wensen en omstandigheden van de werknemer.

De Pensioensimulator geeft zo een pensioenindicatie op maat aan de hand van netto bedragen. Hierbij kan rekening worden gehouden met antwoorden op de vragen als:

 • Wil de werknemer meer of minder gaan werken?
 • Op welke datum wil de werknemer met pensioen gaan?
 • Wil de werknemer het nabestaandenpensioen op de pensioendatum uitruilen voor extra ouderdomspensioen?
 • Wil de werknemer eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen of andersom?
 • Krijgt de werknemer later AOW voor alleenstaanden of gehuwden?

De berekening via de Pensioensimulator geeft dus naast het Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) dat jaarlijks door de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verstrekt wordt (en dat bruto bedragen vermeldt), inzicht in de mogelijkheden.
Op bouwpensioen zijn uitgebreide beschrijvingen opgenomen van de mogelijkheden, de regels en financiële aspecten naast de downloads met beschrijving hoe pensioen aangevraagd moet worden. Nuttige informatie staat ook op pensioendashbord. Zie onder meer het Pensioenonderhoudsboekje en het boekje ‘Jouw bouwpensioen’.

Overleg werkgever en werknemer over pensionering

Indien een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd nadert is het goed dat je met hem overlegt wanneer hij met pensioen wil gaan en onder welke voorwaarden. Hierbij kan je denken aan zaken als:

 • gaat de werknemer gebruik maken van (vervroegd)pensioen / aanvullingsregeling;
 • datum;
 • verrekeningen;
 • afscheid (receptie en dergelijke).

Als je met de werknemer bent overeengekomen wanneer hij met pensioen gaat, kan je de volgende vervolgstappen ondernemen:

 1. aanvraag compleet invullen (ter bepaling van hoogte uitkeringen);
 2. het beste is de werknemer te assisteren bij het invullen;
 3. werknemer ontvangt offerte;
 4. bij wel akkoord ondertekenen (na ondertekening kan niets meer gewijzigd worden);
 5. werkgever krijgt bevestiging van BPF van datum ingang;
 6. bevestig einde dienstverband i.v.m. (vervroegd) pensioen. Zie modelbrief (vervroegd) pensionering.
 7. De afspraken moet je vastleggen in een (vervroegd) pensioenafspraken brief;
 8. Onderneem de acties enkele maanden voor de pensioendatum zodat de uitkeringen aansluitend aan het dienstverband worden verstrekt. Je doet er goed aan de medewerker te informeren over de gang van zaken.

Let op: de werknemer dient het pensioen zelf aan te vragen zes maanden voor de beoogde pensioendatum. De pensioendatum is in beginsel niet voor de leeftijd van 62 jaar en niet na de leeftijd van 70 jaar (hoe later de pensioendatum, hoe hoger de uitkering).

AOW aanvragen

Als de werknemer in Nederland staat ingeschreven bij de gemeente, krijgt hij zes maanden voor de AOW leeftijd een brief thuisgestuurd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin de procedure omschreven staat.

Werken naast vervroegd pensioen

Het kan zijn dat je met je werknemer afspreekt dat hij nog niet met pensioen gaat of dat hij naast zijn pensioen nog gedeeltelijk voor je blijft werken.