Functieprofiel en -omschrijving

Afbeelding Functieprofiel en -omschrijving

Wat is de ideale kandidaat voor de opengevallen of nieuwe functie? Om dit vast te stellen, is een functieprofiel een goed hulpmiddel. In het functieprofiel staan verschillende kenmerken bij elkaar, waaraan de ideale kandidaat moet voldoen. Het gaat dan om vakinhoudelijke eisen, de achtergrond van de kandidaat en de persoonlijkheidskenmerken. Daarnaast is een goede omschrijving van de functie van essentieel belang. Hierin worden de taken binnen de functie en de vaardigheden die een kandidaat nodig heeft om de functie te vervullen omschrijving. Op basis van het functieprofiel en de functieomschrijving kan je beginnen met het zoeken van de juiste kandidaat voor de functie en jouw bedrijf.

Functieprofiel

Wat is de ideale kandidaat voor de opengevallen of nieuwe functie? Om dit vast te stellen, is een functieprofiel een goed hulpmiddel. In het functieprofiel staan verschillende kenmerken bij elkaar, waaraan de ideale kandidaat moet voldoen. Het gaat dan om vakinhoudelijke eisen, de achtergrond van de kandidaat en de persoonlijkheidskenmerken. Deze gegevens heb je nodig voor de teksten voor de werving. Uiteraard verschilt dit per functie en niveau en de aard van de werkzaamheden.

Groeifunctie of opstapfunctie?

Een groeifunctie houdt in dat in de toekomst binnen de functie sprake zal zijn van een toename en/of verzwaring van taken en verantwoordelijkheden.
Een opstapfunctie houdt in dat een medewerker in de toekomst een volgende functie gaat vervullen. Bijvoorbeeld beginnen als uitvoerder en doorgroeien naar projectleider. Ook deze zaken moeten in de advertentie of werving naar voren komen.

Een functieprofiel is ook een goede basis bij het opzetten van eventuele assessments of testen tijdens selectieprocedures of bij het bepalen van capaciteiten bij mogelijke doorontwikkeling van een medewerker.

Voorbeeld functieprofiel

Functieomschrijving

Wanneer een vacature ontstaat, zal eerst de inhoud van de functie beschreven moeten worden. Hiervoor is de functieomschrijving de basis. In de functieomschrijving beschrijf je wat de medewerker doet en welke positie deze heeft in het bedrijf (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden). Daarbij leg je verband met de functieniveaumatrix in de cao voor de Bouw & Infra en de daaraan gekoppelde beloningstabel. De functieomschrijving is samen met het functieprofiel een belangrijk middel bij beoordelings-en functioneringsgesprekken. De omschrijving kan per onderneming verschillen.

Functieomschrijvingen zijn een vereiste bij certificeringstrajecten als ISO en VCA en bij het opstellen van taak-risicoanalyses. Sociale partners zijn op dit moment bezig een nieuw functie- en beloningssysteem op te zetten. 

Checklist onderdelen functieomschrijving

Inhoud:

 • taken (hoofd en bijtaken);
 • verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • functieniveau.

Plaats in de organisatie:

 • afdeling;
 • legt verantwoording af aan;
 • geeft leiding aan;
 • in- en externe contacten.

Werkomstandigheden:

 • omgeving;
 • risico's;
 • materiaal en hulpmiddelen.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden kunnen in twee soorten worden ingedeeld. Hieronder tref je een gebruikelijke indeling aan. Deze lijst van onderwerpen waar zaken over geregeld kunnen worden is niet uitputtend. Wanneer er een cao van toepassing is, is het verstandig ook te kijken wat daarin geregeld is. Dit kan soms afwijken van de wet. 

Primaire arbeidsvoorwaarden:

 • basissalaris;
 • vakantiegeld;
 • ATV (roostervrij);
 • prestatietoeslag;
 • reisuren;
 • vakantiedagen;
 • uitbetalen overuren.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • telefoon;
 • pensioen;
 • reiskosten;
 • chauffeursvergoeding;
 • verzekeringen zoals ziektekosten en WIA;
 • winstdeling e.d.
 • extra verlof;
 • speciale pensioenafspraken;
 • studie(verlof);
 • flexibiliteit pensioenvoorziening / datum;
 • auto van de zaak.

Voorbeeld functieomschrijving UTA

Met de vakbonden is enkele jaren geleden afgesproken een nieuw functie- en loongebouw op te zetten. Dat is nodig omdat het huidige systeem meer dan dertig jaar oud is en functies en functieomschrijvingen niet meer actueel zijn.