Bij de keuze voor interne (binnen het bedrijf werven) en/of externe werving (mensen van buiten aantrekken) zijn een aantal overwegingen van belang. Uiteraard kan ook gekozen worden voor gelijktijdig intern en extern werven.

Positief:

 • motivatie in verband met doorgroeimogelijkheden;
 • bij voldoende potentieel in de onderneming;
 • bekendheid met het bedrijf (minder inwerken dus snelle inzetbaarheid);
 • bekendheid met opdrachtgevers.

Negatief:

 • geen nieuw bloed/kennis in het bedrijf;
 • mogelijke demotivatie bij afgewezen interne kandidaten;
 • de andere functie moet opgevuld worden.

Mogelijkheden intern werven:

 • Algemeen bekend maken in het bedrijf.
  Nadeel hiervan kan zijn dat meerdere reacties kunnen volgen en dat kost meer tijd. Bovendien kan het zo zijn dat medewerkers worden afgewezen, wat demotiverend kan werken.
 • Kandidaten rechtstreeks benaderen.
  Dit kan een geschikte methode zijn indien medewerkers hebben aangeven het te kunnen en/of te willen via informele gesprekken of bijvoorbeeld functioneringsgesprekken.

Afhandeling
Zorg ervoor dat er een formele procedure gevolgd wordt. De interne afhandeling moet gelijk zijn aan de externe afhandeling.