Stedelijke transformatie

Bouwplaats Noordgebouw Utrecht

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Met een toename van ruim 1 miljoen huishoudens in de komende decennia is de woningvraag fors. Dit zorgt met name in steden voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen zal komen.

Met het programma Stedelijke Transformatie dat op 30 oktober 2017 is gelanceerd, willen steden, marktpartijen en kennisinstituten plannen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties opschalen en versneld tot uitvoering brengen.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Bouwend Nederland heeft er hard aan getrokken om dit programma tot stand te brengen. We zijn er dan ook trots op dat het programma in korte tijd zo’n brede (financiële) steun heeft verworven. Partners zijn naast Bouwend Nederland ook G32, G4, VNG, IPO, IVBN en NEPROM. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt het programma financieel. Recentelijk sprak ook minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer haar steun uit voor dit programma.

Wat is het doel?

Het programma is bedoeld om de binnenstedelijke productie op concrete transformatielocaties te versnellen en op te schalen. Dit moet bereikt worden door kennis te ontwikkelen, te delen en vertragende regelgeving op te ruimen. Maar ook door  overheidsgelden te ontschotten, bijvoorbeeld door geld voor infrastructuur koppelen aan de woningproductie. Het programma biedt handvatten voor heel concrete en praktische knelpunten, bijvoorbeeld op terrein van parkeernormen, duurzaamheidsambities, bezwaarprocedures. 

Ook jouw transformatieproject komt in aanmerking!

We roepen je op om een of meer binnenstedelijke transformatieprojecten voor dit programma in te dienen. Dat dient te gebeuren samen met de betrokken wethouder. In de folder en het aanmeldingsformulier kun je er alles over lezen. Lees meer over de aanmeldprocedure en waarom je mee zou doen op de website van het programma Stedelijke Transformatie.

Benut het versnellingsprogramma!

Meld – samen met een betrokken wethouder – jouw binnenstedelijk transformatieproject aan bij het programma Stedelijke Transformatie.

Aanmeldformulier

Wat levert meedoen je op?

  • Nieuwe kennis, ervaring en verbreding van je netwerk
  • Handvatten om aan de slag te gaan
  • Geteste praktijkoplossingen
  • Mogelijkheden tot experimenteren
  • Uitwerking van dilemma’s dankzij samenwerking verschillende partijen