Tweede Kamerverkiezingen 2021

Ruben Heezen

Beleidsadviseur
Binnenhof

Bouwend Nederland behartigt doorlopend de belangen van de bouw- en infrasector in Den Haag. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 besteden we daar extra aandacht aan. Via deze pagina houden we je op de hoogte van wat we doen en hoe jij daaraan bij kunt dragen.

Inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s

Een eerste stap is de brief die in juni 2020 is gestuurd aan alle politieke partijen. Daarin hebben we onder andere gevraagd om de rol van de bouw als motor van de economie te her- en erkennen en de bouw te bestempelen als topsector. We hebben een aantal zaken onder de aandacht gebracht en concrete aanbevelingen gedaan als inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s. Deze brief vind je hier.

Input voor Prinsjesdag

In de aanloop naar Prinsjesdag gaven wij de politieke partijen een aantal punten mee, samengevat in 5 thema’s; Investeer in ruimte, Jaag verduurzaming en energietransitie aan, Zet in op veilig infrastructuur en goede bereikbaarheid, Los de stikstofproblematiek op en Maak werk met werk. Naast onze reguliere contacten met “Den Haag” hebben we deze punten ook ruimschoots onder de aandacht gebracht via een social media campagne. Daarnaast voerden we, samen met een aantal partijen uit de Woningbouwalliantie campagne met de #investeerinruimte. Op deze pagina lees je nog eens terug wat onze inzet voor Prinsjesdag was. Je vindt hier ook terug welke maatregelen er uiteindelijk zijn gepresenteerd die de bouw & infra raken.

Strategie richting de verkiezingen

Op dit moment formuleren wij onze strategie richting de Tweede Kamerverkiezingen. Om de onderwerpen die de bouw & infra raken in aanloop naar de verkiezingen onder de aandacht te brengen hebben wij ook jouw hulp nodig. Zodra er dan ook meer bekend is over de acties die we in de komende maanden ondernemen, houden we je daarvan via deze pagina en de nieuwsbrief op de hoogte.