Vorst-WW en onwerkbare dagen

Regeling 2019-2020

woensdag 10 juli 2019
Nieuwbouwwijk in aanbouw in de sneeuw

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe wettelijke regeling voor onwerkbaar weer van kracht. Vanaf dat moment geldt voor alle werkgevers een uniforme wachttijd van twee dagen. Bouwend Nederland vindt het positief dat de eigen risico periode is teruggebracht naar twee dagen, maar vindt het niet handig dat de regeling op zo’n korte termijn en halverwege het lopende winterseizoen wordt ingevoerd.

Nieuwe wachttijd: eigen risico periode van 2 dagen

In een brief van 13 december 2019 aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat hij na overleg met sociale partners heeft besloten een wachttijd van twee dagen per winterseizoen (november-april) in te voeren. Voor onwerkbaar weer wegens langdurige regen geldt overigens een wachttijd van 19 dagen.
Nadat op grond van de gemeten temperaturen door de toepasselijke weerstations er 2 vorstdagen zijn gemeld bij UWV kan de werkgever (namens de betreffende werknemer(s)) een beroep op een WW-uitkering De meldingen kunnen gedaan worden via het meldingsportaal op de website van het UWV.

De wettelijke regeling onwerkbaar weer waarin de wachttijd is geregeld geldt vanaf 1 januari 2020, het moment waarop de Wab in werking treedt en de sectorfondsen zijn vervallen.

Voor informatie over de nieuwe Regeling WW bij onwerkbaar weer en om een melding te doen, verwijzen wij je door naar de website van het UWV. Je kunt via deze link op de website van het UWV komen.