Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Leidraad V&G Verplichtingen

Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten.

Deze Leidraad V&G-verplichtingen richt zich op opdrachtgevers en ontwerpers in de burgerlijke- en
utiliteitsbouw (B&U). Hij is bedoeld om hen te helpen bij het invullen van hun wettelijke verplichtingen op het gebied van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het onvoldoende invullen van V&G-verplichtingen ernstige gevolgen kan hebben, zoals (dodelijke) ongevallen en beroepsziekten die zijn veroorzaakt door keuzes tijdens de ontwerpfase. Dat leidt tot menselijk leed en hoge kosten voor de samenleving. Opdrachtgevers en ontwerpers hebben dus behalve een wettelijke plicht ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om veilig en gezond werken in de bouw te bevorderen. Een goede reden om deze leidraad te gebruiken.

download