Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

V&G Ontwerpwijzer

Naslagwerk veilig en gezond bouwen en onderhouden.

Opdrachtgevers en architecten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid (V&G) van de mensen die in hun gebouwen wonen, werken en recreƫren. Ontwerpbeslissingen van beide partijen (de beginnende schakels in de bouwketen) kunnen namelijk invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van zowel de mensen die gebouwen maken en onderhouden als de bewoners/ gebruikers van gebouwen. De wetgever heeft deze verantwoordelijkheden vastgelegd in onder andere de Arbowet en het Bouwbesluit. De meest in het oog springende uitvloeisels van deze verantwoordelijkheden zijn onder meer het maken van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) en het toetsingskader veilige onderhoudbaarheid van gebouwen uit het Bouwbesluit 2012.

download