Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

De Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden en bevat veel relevante links. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren die nadenken over enegiezuinig (ver)bouwen.

 

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering voor verbouwen of bouwen is lastig. Veel partijen weten de financiƫle mogelijkheden die er wel zijn vaak niet te vinden.

Er bestaan diverse regelingen en financieringsconstructies energiezuinig (ver)bouwen. Deze informatiekaart geeft een overzicht van de financieringsconstructies voor energiezuinige nieuwbouwwoningen en verbouwingen om woningen energiezuiniger te maken. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiƫle producten banken aanbieden.

U kunt als bouwbedrijf uw klanten met behulp van deze financieringswijzer informeren over hun financieringsmogelijkheden duurzaam (ver)bouwen.

De Financieringswijzer is een uitgave van Bouwend Nederland. Het instrument is gemaakt in het kader van Innovatie Prestatie Contract (IPC) Klimaatneutraal bouwen van Bouwend Nederland. Dit IPC is financieel mogelijk gemaakt door AgentschapNL.

download