Publicaties

Bouwend Nederland biedt leden een uitgebreid aanbod van handige publicaties, variërend van het verenigingsmagazine BNL en Praktijk-specials tot handige brochures en strategische agenda's. Wilt u meer informatie over een publicatie, advies of ondersteuning?

Neem dan contact met ons op

Infobladen Bouwrecht

Infoblad Bouwrecht - Terugvorderen van bouwmaterialen bij een faillissement

03 juni 2016

Het is voor opdrachtgevers, aannemers en leveranciers van bouwmaterialen dan ook belangrijk om te weten wie nu precies het eigendomsrecht heeft op bouwmaterialen. Wanneer u het eigendomsrecht heeft van bouwmaterialen, kunt u deze – als u het goed hebt geregeld - namelijk opeisen, ook wel revindiceren genoemd, ook in een faillissement. Deze publicatie geeft inzicht in de belangrijkste mogelijkheden hiertoe, zonder overigens uitputtend te willen zijn. Weinig voorkomende situaties of uitzonderingen op de regel worden buiten beschouwing gelaten .

Download


Infoblad Bouwrecht - Zekerheden

09 december 2015

Dit informatieblad geeft een beeld van de manier waarop de aannemer en de opdrachtgever van elkaar de nodige zekerheden kunnen verlangen en welke instrumenten ze daarbij kunnen gebruiken.

Download


Infoblad Bouwrecht - Stelposten

09 december 2015

Kosten die voor aanvang van een werk niet concreet kunnen worden gemaakt kunnen als stelpost in de begroting worden meegenomen. De uiteindelijke afrekening ervan is echter niet zo eenvoudig. In de praktijk blijkt u als aannemer zelfs veel geld te kunnen mislopen als u de verkeerde rekenmethode gebruikt.

Download


Infoblad Bouwrecht - (On)mogelijkheden van retentierecht

09 december 2015

Het is de ultieme stok achter de deur in het verkeer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: het retentierecht. Het biedt u de mogelijkheid om de bouwplaats op slot te gooien zolang uw opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Uitoefening van het retentierecht is echter wel aan strenge voorwaarden gebonden. Als daaraan niet is voldaan, kan het zelfs tot schadeclaims leiden.

Download


Infoblad Bouwrecht - Oplevering

09 december 2015

Dit informatieblad beschrijft één van de belangrijkste juridische momenten in een bouwproject: de oplevering. Een moment waarover nog wel eens misverstanden en conflicten ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer.

Download


Infoblad Bouwrecht - Ontwerpaansprakelijkheid

09 december 2015

Dit informatieblad beschrijft onder welke omstandigheden de aannemer of de opdrachtgever verantwoordelijk is voor gebreken tijdens of na een bouwproject. En welke maatregelen er op voorhand te nemen zijn.

Download


Infoblad Bouwrecht - Garantie & Aansprakelijkheid

09 december 2015

De begrippen garantie en aansprakelijkheid worden veelvuldig door elkaar gehaald. Toch is er een belangrijk verschil: de bewijslast. Bij een beroep op garantie moet de aannemer kunnen bewijzen dat de opgetreden schade buiten zijn schuld is ontstaan. Bij een beroep op aansprakelijkheid moet juist de opdrachtgever aantonen dat de aannemer iets verkeerd heeft gedaan.

Download


Infoblad Bouwrecht - Contractvorming en algemene voorwaarden

09 december 2015

Dit informatieblad beschrijft de manier waarop opdrachtgever en aannemer het tot stand komen van een bouwproject het beste kunnen regelen. En hoe ze daarmee de kans op conflicten en ingewikkelde juridische procedures kunnen vermijden.

Download


Infobladen Bouwrecht - Bouwstoffen

09 december 2015

Dit informatieblad beschrijft wat er mis kan gaan bij het gebruik van bouwstoffen en onder welke voorwaarden de aannemer en/of de opdrachtgever opdraaien voor de consequenties.

Download


Infoblad Bouwrecht - Beëindiging van het werk

09 december 2015

Hoe goed de samenwerking tussen aannemer en opdrachtgever op het eerste gezicht ook is, toch kunnen er altijd redenen zijn om deze te verbreken. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, of als er gebreken aan het werk zijn geconstateerd die door de aannemer niet worden verholpen. Net als bij persoonlijke relaties komt er een hoop bij kijken voordat de werkrelatie definitief is beëindigd.

Download