Personeel | Ontslag en uit dienst

UVW bord

Als je het dienstverband van een werknemer wilt beëindigen, moet je aan verschillende zaken denken. De regels omtrent ontslag zijn vastgelegd in de wet en in de cao. In de wet zijn zaken geregeld als opzegverboden en de transitievergoeding. In de cao vind je o.a. de opzegtermijnen. Als het dienstverband is beëindigd, moet je het ook nog praktisch afwikkelen. Denk hierbij aan het uitbetalen van niet-opgenomen vakantiedagen of het inleveren van bedrijfseigendommen.

Er zijn verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Meestal ligt het initiatief tot het beëindigen van een arbeidsovereenkomst bij de werkgever om verschillende redenen. Afhankelijk van de reden, kies je dan de beste bijpassende manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden zonder ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter:

  • werknemer neemt zelf ontslag;
  • proeftijdontslag;
  • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt af;
  • ontslag op staande voet;
  • arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd;
  • werknemer bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd of gaat met pensioen;
  • werknemer overlijdt.

Als het niet mogelijk is om de arbeidsovereenkomst op één van de bovenstaande manier te beëindigen, dan moet je een ontslagprocedure starten bij het UWV of om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter vragen.

Schrijf je in voor onze training

Praktisch personeelsbeleid

Wat zegt de cao Bouw & Infra over ontslag?

In artikel 1.6 en 1.7 van de cao Bouw & Infra 2020 zijn de cao-bepalingen opgenomen over de beëindiging van het dienstverband. Deze regels zijn aanvullend op de wettelijke regels. 

Heb je een vraag over ontslag?

Ons team van Bouwend Nederland Advies geeft graag antwoord. Bel 079 3 252 250 of stuur een e-mail naar advies@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland Advies