Selecteren is vakwerk. Als dat niet goed gebeurt, loopt het bedrijf het risico om de ‘verkeerde’ mensen in een functie te plaatsen. Jammer van al het geld dat je besteedt aan de sollicitatieprocedure. En als een bedrijf niet zorgvuldig omgaat met sollicitanten, kan dat een negatieve uitwerking op het imago hebben.

Planning van het selectieproces

Stel in overleg met direct betrokkenen een planning op en bepaal hoe de procedure eruit gaat zien en wie de eindbeslissing neemt.

De selectie bestaat uit de volgende fasen:

  • Voorselectie sollicitantien;
  • Sollicitatiegesprek;
  • Eventuele vervolggesprekken en of testen e.d.;
  • Keuze;
  • Arbeidsvoorwaardengesprek;
  • Indiensttreding.

In de voorbeeldplanning hieronder wordt ervan uitgegaan dat je een medewerker werft via een personeelsadvertentie in een blad of via internet. Wanneer je een medewerker werft via een uitzendbureau, duurt de procedure meestal korter.

Voorselectie sollicitanten

Na het (laten) zetten van de advertentie zullen er, als het goed is, reacties binnenkomen. Alle reacties van sollicitanten dienen met grote zorgvuldigheid te worden behandeld om te voorkomen dat de privacy wordt geschaad. Iedere ‘serieuze’ sollicitant die de moeite heeft genomen te reageren op een advertentie, heeft recht op een gemotiveerd antwoord. Het is belangrijk om zorgvuldig met sollicitanten om te gaan, omdat dit ook weer een positieve reclame-uiting voor het bedrijf kan opleveren.
Uitnodigingsbrieven worden verzonden aan degenen met wie nadere kennismaking op prijs wordt gesteld. Deze brieven dienen vergezeld te gaan van informatiemateriaal van het bedrijf en de functie-inhoud. Daarmee wordt voorkomen, dat tijdens het sollicitatiegesprek hier te veel tijd aan wordt besteed.

Let op: Sinds 25-5-2018 is de AVG van toepassing. Dit betekent dat de gegevens van sollicitanten 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd moeten worden, tenzij de sollicitant toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.

Sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek wordt vaak met een sollicitatieteam gehouden. Het voordeel van een selectiegesprek met meerdere teamleden is, dat je een completer beeld van de sollicitant krijgt. Elk teamlid kan ergens specifiek op letten. Het is wel handig om van tevoren af te spreken wie waarop let.
Je kunt hierbij ook gebruik maken van externe deskundige(n), bijvoorbeeld je accountant bij de sollicitatie van een boekhouder of administrateur.

Meer lezen over het sollicitatiegesprek.

Eventuele vervolggesprekken en of testen e.d.

Soms is het nodig om voor een bepaalde functie de potentiële werknemer(s) nader te onderzoeken op geschiktheid voor de betreffende functie. Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden. De meest voor de  handliggende optie is een tweede en misschien derde diepgaander gesprek met de kandidaat/kandidaten. Daarnaast is het mogelijk om de kandidaat/kandidaten een psychologische test of assessment te laten doen.

Meer lezen over andere selectiemiddelen.

Keuze bepalen

Na de gesprekken moet je besluiten wie de meest geschikte kandidaat is. Accepteert de kandidaat de functie, dan moet de aanstelling worden geregeld en andere sollicitanten worden afgewezen. Deze afwijzing moet natuurlijk ook op zakelijke wijze en met redenen omkleed worden gedaan. Het laatste is vaak niet gemakkelijk, omdat afwijzing vaak op basis van indrukken of intuïtie gebeurt.

Download hier voorbeeldbrieven.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Als je de keuze voor een bepaalde kandidaat hebt gemaakt en de kandidaat heeft ook besloten om de baan te aanvaarden, volgt er nog een arbeidsvoorwaardengesprek. Hierbij bespreekt je het salaris en andere arbeidsvoorwaarden die meestal voortvloeien uit de cao Bouw & Infra. Maar het kan ook zijn dat je binnen het bedrijf nog andere arbeidsvoorwaarden hanteert. Daarnaast kan de kandidaat ook nog aanvullende eisen hebben.

Indiensttreding

Als jij en de kandidaat het eens zijn over de voorwaarden van het dienstverband, dan kan hij indiensttreden door het tekenen van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast moeten er nog veel andere zaken geregeld worden. Een overzicht hiervan vind je op onze pagina’s over indiensttreding.